कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको बेलामा सुरक्षित र रमाइलो सिकाई – युनिसेफ