रोकथाम लक्षण

कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९)

हाल विश्वभरी फैलिरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले “कोभिड १९” को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ ।कोरोना भाइरस श्वाशप्रश्वाशको माध्यमबाट सर्ने रोग हो । यो संक्रमित व्यक्त्तिले खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्त्तिबाट अर्को व्यक्त्तिमा सर्दछ । यो नयाँ

लक्षण

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) हुदा देखापर्ने लक्षणहरू

Reported illnesses have ranged from mild symptoms to severe illness and death for confirmed coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases. These symptoms may appear 2-14 days after exposure (based on the incubation period of MERS-CoV viruses). • Fever • Cough • Shortness of breath ज्वरो आउने (१००.४°F भन्दा माथि) खोकी लाग्ने श्वाश फेर्न गाह्रो हुने References: https://covid19.mohp.gov.np/ UNICEF Nepal