नेपाल डाटा

कुल
गरिएको

संक्रमण
भएको

निको
भएको

मृत्यु
भएको

आइसोलेसन
मा

श्रोत: नेपाल सरकार, गैर आवासीय नेपाली संघ | अपडेट समय:

विदेशमा रहेका नेपाली

संक्रमित: 15,826

मृत्यु भएको: 128

निको भएको: 3,440

अपडेट समय: 2020-06-2 10:30

सम्पूर्ण विदेशमा रहेका नेपाली तथ्याड़क


विडियो, पोड कास्ट एंड वेबिनार

कोभिद-१९ श्रोतहरु

कोभिद-१९ सहायता एप्प

अहिलेको माहामारीमा काम लाग्ने विभिन्न नेपाली श्रोतहरुको लागि हाम्रो एप्प डाउनलोड गर्नुस

कृपया यो एप्प लाई अझै राम्रो बनाउन नयाँ श्रोतहरु बारे
हामीलाई जानकारी गराउनुस


अन्य जानकारी

support_app

हामीलाई फलो गर्नुस

Inside the Coronavirus


What scientists know about the inner workings of the pathogen that has infected the world

May 14