महामारीको सामाजिक इन्टरसेक्सन

कोभिद-१९ र क्वेयर व्यक्तिहरू

आईडी कार्डको अभाव

नेपालमा ट्रान्सजेंडर व्यक्तिहरुलाई उनीहरूको सहि लैंगिक पहिचान र रुचाइएको नाम उल्लेख गरी नागरिकता कार्ड बनाउन पाउने कुनै कानून छैन। ट्रान्सजेंडर व्यक्तिहरुको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कानूनको अभावका कारण उनीहरुले भेदभाव र अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दछ, जुन संकटको समयमा अझ बढ्छ।

सामग्री: रुक्शना कपाली, शरीर र डेटा
चित्रण: काउन्टर कल्चर नेपाल

कोभिड-१९ विश्वमारीमा क्वयेर व्यक्तिहरूको सरोकार

कोरोना महामारीको बेलामा क्वेयर व्यक्तिहरूको समस्या र सरोकारहरूको रिपोर्ट

नेपालबाट आएको एक रिपोर्ट

क्वेयर युवा समूह

पछिल्लो लेखहरू

सबै लेखहरू

Trans and Gender Diverse People and COVID-19

COVID-19 (Coronavirus): What Trans People Need to Know. Read the full article at ACON Health.

COVID-19 and the human rights of LGBTI People

Please read the full report by UN Human Rights Office of the High Commissioner.

लकडाउन लम्ब्याउँदै गर्दा हाम्रा जिम्मेवारी

देशमा महामारी फैलिनबाट जोगाएर विश्वमै उदाहरण बनाउने ऐतिहासिक मौका यो सरकारलाई छ. nayapatrikadaily